Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu nalazi se na sljedećem linku: Proračun 2019.

Bilješku možete pronaći …

Read More >

Vodiči za žrtve i svjedoke kroz kazneni i prekršajni postupak

Svrha ovog vodiča je odgovoriti na pitanja povezana s podrškom žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, upoznati ih i …

Read More >

Usklađivanje procedura Centra

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Omiš, a u svezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti …

Read More >