Plan nabave za 2014-tu godinu

Plan nabave za 2014-tu godinu za centra za socijalnu skrb Omiš. Punu verziju dokumenta u Word formatu  preuzmite ovdje

Read More >

Izjava o sukobu interesa

Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) upozorena na materijalnu i kaznenu odgovornost u odnosu na …

Read More >

Financijski plan nabave za period 2014 – 2016

Financijski plan nabave za period 2014 – 2016 u cijelosti možete preuzeti ovdje

Read More >