Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za 2018. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za 2018. godinu nalazi se na linku: Proračun 2018..

Bilješku možete pronaći na sljedećem linku bilješka.

Referentna stranica i potvrda FINE možete pronaći na linku: potvrda.