O Nama

Centar za socijalnu skrb Omiš je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Centar za socijalnu skrb Omiš sa sjedištem u Omišu, Četvrt ribnjak bb, mjesno je nadležan za područje grada Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje  s pripadajućim naseljima.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Omiš nalazi se na adresi Četvrt Ribnjak bb

Ravnateljica
Centra je Renata Jurčević,dipl.soc.radnik

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak,utorak i četvrtak: od 8 do 11.00 sati
Srijeda: od 8-11 i od 12-14 sati
Petkom ne radimo sa strankama.

DEŽURSTVO

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Omiš ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

Skip to content