Obavijest korisnicima

SUKLADNO PREPORUKAMA HZZJZ I MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, OD 11.05.2020. U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ RAD S KORISNICIMA ORGANIZIRA SE U UOBIČAJENOM RADNOM VREMENU, NA SLIJEDEĆI NAČIN:

  1. KORISNICIMA ĆE SE NA ULAZU U CENTAR IZMJERITI TEMPERATURA
  2. KORISNICI MORAJU POTPISATI IZJAVU DA NISU IMALI TEMPERATURU NI RESPIRATORNE SMETNJE TE DA, PREMA SVOM SAZNANJU, NISU BILI U KONTAKTU SA ZARAŽENOM OSOBOM
  3. UVIDOM U POSTOJEĆU APLIKACIJU PROVJERIT ĆE SE JE LI OSOBI IZREČENA MJERA SAMOIZOLACIJE
  4. PRILIKOM ULASKA U PROSTORIJE CENTRA SVAKA OSOBA TREBA IMATI MASKU, NA ULAZU ĆE IM SE DEZINFICIRATI RUKE
  5. DOLAZAK U CENTAR TREBA DOGOVORITI SA NADLEŽNIM STRUČNIM RADNIKOM (PUTEM MAILA ILI TELEFONA)
  6. KORISNICI KOJI SU DOŠLI IZVAN DOGOVORENOG TERMINA TREBAJU PRIČEKATI SVOJ RED NA OTVORENOM

Ravnateljica

Renata Jurčević, dipl.soc.radnica