Informacije o zaštiti protiv Corona virusa

Poštovani,

U cilju sprječavanja širenja epidemije COVID-19, u nastavku dajemo detaljnije informacije o zaštiti protiv corona virusa.

Datalje o zaštiti možete pronaći na sljedećem linku: covid-19