TEMELJNA
PRAVA

Ovdje možete saznati koja su vaša prava u sustavu socijalne skrbi

DJELATNOSTI
CENTRA

Saznajte koje su djelatnosti centra za socijalnu skrb

OBRASCI I
ZAHTJEVI

Dostupni zahtjevi za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi

OBJAVE I
NATJEČAJI

Pratite sve važeće natječaje kao i osnovne dokumente centra

FINANCIJSKO
POSLOVANJE

Financijska izvješća o poslovanju Centra

Izvještaj o financijskom poslovanju za 2022.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu nalazi se na sljedećem linku: Proračun 2022.

Bilješke za P-VRIO …

Saznajte više »

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja računala i računalne opreme

Sve detalje o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja računala i računalne opreme, pročitajte na linku: Odluka

Saznajte više »

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne žaštite

Sve detalje o odabiru najpovoljnije ponude za usluge tjelesne žaštite osoba i imovine, pročitajte na linku: Odluka

Saznajte više »

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja i najma fotokopirnog uređaja

Sve detalje o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja i najma fotokopirnog uređaja, pročitajte na linku: Odluka

Saznajte više »

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja i najma programske aplikacije za obradu pošte

Sve detalje o odabiru najpovoljnije ponude za usluge održavanja i najma programske aplikacije za obradu pošte, pročitajte na linku: Odluka

Saznajte više »

Odluka o poništenju i ponavljanju postupka jednostavne nabave usluga održavanja programske aplikacije

Sve detalje o odabiru najpovoljnije ponude za usluge čišćenja poslovnog prostora, pročitajte na linku: Odluka

Troškovnik za ponovljeni postupak: Troskovnik

Saznajte više »

Skip to content